Wednesday, July 05, 2006

Olisiko jo valoa pimeän putken päässä? Is there light in the end of the dark pipe?

Suomeen ensimmäinen siirrettävä öljyyntyneiden lintujen pesu- ja hoitoyksikkö
Öljysuojarahasto on myöntänyt rahoituksen öljyyntyneiden lintujen puhdistamiseen tarkoitetulle pesu- ja hoitoyksikölle. Hanketta varten myönnettiin 125 000 euroa. Lisäksi 7500 euroa myönnettiin eläinlääkinnälliseen erikoisvälineistöön. Kahdesta kontista koostuva lintupesula voidaan nopeasti siirtää maanteitse tai meritse öljyonnettomuuspaikan läheisyyteen antamaan ensiapua linnuille. Yksikössä pystytään käsittelemään noin 200 öljyyntynyttä lintua vuorokaudessa.
Yksikkö sijoitetaan Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteyteen Porvoon palolaitokselle, joka huolehtii siitä, että yksikkö on käyttövalmis ja että se pystyy lähtemään kohti onnettomuuspaikkaa viivytyksettä. Pelastuslaitoksen henkilöstöä koulutetaan käyttövalmiuden takaamiseksi. Pesu- ja hoitoyksikössä tarvittavia vapaaehtoisia koulutetaan yhdessä WWF:n kanssa. Tarvittaessa yksikkö on siirrettävissä myös muiden alueellisten pelastuslaitosten käyttöön.

Konteista toinen varustellaan muun muassa eläinlääkinnällisiä toimenpiteitä sekä lintujen pesua ja jälkihoitoa varten. Onnettomuuspaikalla kontit sijoitetaan vieretysten, ja kevytrakenteiset pitkät sivut poistetaan, jolloin sisätila avautuu yhtenäiseksi tilaksi.

Pesuun ja hoitoon ohjaamisen perusteita ovat pääasiassa lajin uhanalaisuus ja kunto. Osa linnuista jouduttaneen kuitenkin lopettamaan jo onnettomuuspaikalla. Hoitoyksikössä linnun kunnon tarkistaa eläinlääkäri, minkä jälkeen hoito aloitetaan. Keinoruokinta jatkuu hoidon ajan. Lintu pidetään koko ajan lämpimänä, koska öljy liuottaa vesilinnun ihoa peittävää rasvakerrosta. Pesun jälkeen linnut siirretään konteista ulkoaltaisiin. Yhden linnun koko hoitojakso saattaa kestää 10-15 vuorokautta.

Viime vuosina tuhoisia öljyonnettomuuksia on sattunut Ranskassa, Espanjassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa ja tänä keväänä Virossa. Näissä tapauksissa pelastajien käytössä ei ole ollut ensiapuyksikköä, ja pesulat ja hoitolat on jouduttu perustamaan esimerkiksi kouluihin ja urheiluhalleihin. Ensimmäisten onnettomuutta seuraavien tuntien pelastustoimet vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten linnut jäävät henkiin. Tämän vuoksi nopeasti paikasta toiseen siirrettävä hoitoyksikkö on erityisen tärkeä. Yksikköä voidaan käyttää lintujen ensiapuun myös Suomen lähialueilla.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) vastaa Suomessa suurimpien alusöljyvahinkojen torjunnasta ja organisoi öljyyntyneiden lintujen pesu- ja hoitoprosessin sekä pesu- ja hoitoyksikön käytön näissä onnettomuustilanteissa. Alueellinen pelastuslaitos vastaa öljyntorjunnasta omalla alueellaan. Sykessä on ympärivuorokautinen ympäristövahinko- ja erityistilannepäivystys. Öljyonnettomuuden tapahduttua Syken päivystäjä hälyttää tarvittaessa apuun lintuasiantuntijan, joka keskitetyn öljyntorjuntajohdon alaisuudessa sovittaa yhteen lintujen pelastustoimia.
Lintupesulan rahoituksesta vastannut öljysuojarahasto on ympäristöministeriön hoidossa oleva valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Varat öljysuojarahastoon kerätään perimällä öljysuojamaksua maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta raakaöljystä ja öljytuotteista.

The first "Animal CLeaning Hospital" unit has been approved and ordered by the Finnish environmental authorities. Maybe this is the start of a better prepardness for the coming oil disasters, lets hope so.

Maybe someone does do something?

Sunday, May 21, 2006

Varoituksen sana, ja hyviä linkkejä...

Merelle tarvitaan yhä lisää kalustoa ja ennen kaikkea Itämeren maiden yhteistyötä!

Tässä alla Suomenlahden öljynkuljetusten kehitys 10-15 vuoden aikana ja se on huima myös tulevaisuudessa:

- v. 1996 22 milj. tonnia
- v. 1997 30 milj. tonnia
- v. 2000 40 milj. tonnia
- v. 2004 110 milj. tonnia
- v. 2010 190 milj. tonnia

Lisäystä tulee siten valtavasti ja tähän tonnimäärien lisääntymiseen meidän tulee asiallisesti varautua hyvin merkkittävillä kaluston ja muun laitteiston lisäämisellä tasolle jossa todella voidaan jotain tehdäkin, eli saada mahdollinen öljynpäästö hallintaan ja poistaa se asianmukaisesti.

Täytyy myös huomioida että tässä on vain öljynkuljetusten vuosittaiset määrät, kemikaalikuljetukset lisääntyvät ehkä vielä enemmän ja senlisäksi tulee vielä kaasuputki merenpohjalla joka sekin on altis vahingoille!

Jos Prestige luokan onnettomuus nyt sattuisi Suomenlahti-Itämeri alueella meremme olisi todella pahassa tilassa seuraavat 10 vuotta sekä ihan sen eliöiden kohdalla kuin myös me itse meriemme käytön osalta.

Varotoimista huolimatta virheet ovat mahdollisia, kuten huomattiin Viron rannikolle uponneen rahtilaivan tapauksessa maaliskuussa. Alus törmäsi jäänmurtajan vetämässä saattueessa toiseen alukseen ja upposi. Alumiinilastissa ollut Runner 4 -alus makaa 80 metrin syvyydessä ja siinä olevasta reiästä vuotaa kevyttä polttoöljyä. Tämä oli miten oli on yksi ns. tilastollisita tapahtumista joita tulee myös tulevaisuudessa.


Itämerellä vähän turmia liikennemäärään verrattuna
Öljyntorjunnassa puutteita Venäjällä ja Baltiassa
Sopivan tekniikan puute ongelma


Lähteet:
Suomen ympäristökeskus
WWF
Itämeriportaali
Ryhänen, Eeva-Liisa: Itämeri (WSOY 2003)

Mitä tapahtuisi, jos Espanjan Prestigen-turma sattuisi Suomenlahdella?

Vuoden 1989 Exxon Valdez -turman vaikutukset seurannassa (englanniksi)

Lisää tietoa öljyonnettomuuksista ja niiden ympäristövaikutuksista

The Prestige: one year on, a continuing disaster (6.11.2003, pdf-tiedosto, 231 kt, WWF)

Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta merialuella (SYKE)

Envisat-ympäristötutkimussatelliitti näyttää Espanjan öljyvahingon laajuuden

Prestige Casualty Information

10 Years After the Valdez Oli Spill

Exxon Valdez Oil Spill Trustee CouncilSaturday, May 13, 2006

Here we go again, are we getting better prepared? No...

"Öljypäästö ei uhkaa Suomenlahtea "
13.05.2006 05:51

Venäjän Koivistossa sattunut öljypäästö ei uhkaa Suomenlahtea.Viranomaisten mukaan Jermilovka-jokeen valuneen öljyn ei pitäisi päästä ajautumaan Suomenlahteen asti. Leningradin aluehallinto vakuuttaa, että öljyn etenemiseen Suomenlahteen on kuitenkin varauduttu lähettämällä jokisuistoon öljyntorjuntakalustoa.
Öljyä on levinnyt 6000 neliömetrin maa-alueelle, josta se on valunut jokeen.Syy öljyonnettomuuteen on yhä epäselvä. (STT)
Picture shows how the water in the Gulf of Finland is circulating. Pleaes observe that all water is going out to the Baltic Sea via the Finnish coast, this is the main problem for us in Finland.


"Oilspill does not treathen the Gulf of Finland"
13.05.2006 05:51
There has been an oil release on land in Koivisto, the Russian oil terminal area. Some oil has been seen to enter the Jermilovka river but local authorities have been able to stop the spread of the oil. Russion authorities have sent a lot of collecting equipment to handle the oil spill, and the message is that the oil will not enter the Gulf of Finland. Yhe oil has been on an area of some 6000 m2. The reason for the spill is unclear. (Finnish News)

This is not a suprise, it is more of a statistical must. Even the big bang coming is a statistical must. Are we prepared?

Should someone do something soon?

Sunday, April 23, 2006

Ympäristökeskus julkaisi osia odotetusta konsulttiraportista, kuitenkin: "liiketoimintasuunnitelma ei ole julkinen" !? JAAHA!

Voi voi, taas on veronmaksajien rahoilla tehty mittava ja "nopea" selvitys ( konsultteina: Jaakko Pöyry Infra sekä PricewaterhouseCoopers ) josta ei kuitenkaan maksajille, eli veronmaksajille, anneta koko tietoa siitä mitä raportti sisältää.
"Tämäkö on sitä läpinäkyvää hallintoa"?

No sitäkin vähää jota on julkaistu on osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=180244&lan=fi

siinä on useita hyvin merkillisiä toteamuksia, mm:

"Torjuntavalmiutta osaamiskeskus parantaisi nykyistä kokonaisvaltaisemmalla kalustohallinnalla, johon kuuluisivat järeän öljyntorjunnan erityiskaluston hankinta, ylläpito, huolto, varastointi ja käytöstä poisto. Torjuntakaluston valmistajilla ja maahantuojilla olisi takaisinosto-oikeus heiltä hankittuun kalustoon, mikä takaisi varaston uusiutumisen. Tällä tavoin keskus toimisi samalla kaluston toimittajien valmistuotevarastona".

Että siis mitä? Jos yksityinen yritys valmistaa tuotteen 10 eurolla ja myy sen 20 eurolla niin miten se tähän edellä mainittuun kalliilla rahalla ostettuun konsultti toteamukseen käy?
On nyt siis tosielämässä niin että myyty mikä myyty, yksityinen yritys valmistaa lisää sitten kun se myy tuotteita lisää... miksi se ostaisi omansa takaisin 20 eurolla kun se pystyy tuottamaan ne 10 eurolla? Hallo... äly hoi, järki älä jätä äläkä pilvilinnoja rakenna.
Jos ja kun sieltä myydään jotain, se on vanhaa ja varmasti vuosien päästä on parempaa tavaraa, puomeja ym laitteita keksitty ja saatavilla, kenelle ja millä hintaa vanha ns. käytöstä jo poistettu roina sitten oikein myytäisi? Kiinalaisille? Afrikkaan kehitysmaihin? Halloo... tekniikka vanhenee kuten myös pumput, kumi ja muut tuotteet niin että 3-5 vuoden kuluttua ne ovat vanhoja ja käyttökelvottomia!

Oli odotettavissa jotain aivan älyvapaata tuosta konsultti raportista ja sitähän siitä tulikin:

1. se on osittain salainen... miksi?

2. se ei ole tästä maailmasta, ei kukaan osta takaisin omia tuotteitaan ainakaan samalla hinnalla, tuleeko valtion subventiota esim 50%? vai millä mekanismilla se on puomeja, absorbointiaineita, pumppuja ym tarvikkeita tuottaville yrityksille kannattavaa?
Vai tarkoitetaanko sitä että jos sieltä myyjä ostaa myymällään hinnalla takaisin, eteenpäin myytäväksi jotain, myyjä saa samalla automaattisest tilauksen uusien tavaroiden hankinnasta varastoon? ( Ilman eri päätöstä kenties? ) Entä kilpailuttaminen, tässähän on kysymyksessä ns "hanke"? Onko tämä mahdollinen tai edes laillinen tie varaston uusimiseen jos valtio ja kunnat pääosakkaina? Olisi tietysti myös hyvä tietää markkinoinnin merkitys kun myydään "vanhaa, vanhentunutta varastotavaraa" todennäköisesti täyteen hintaan, vai?

3. "Suomenlahden öljyntorjunnan osaamiskeskuksen luontevimmat omistajat olisivat Suomen valtio, rannikon kaupungit ja mahdollisesti pääomasijoittajat. Myös piensijoittajat saattaisivat olla kiinnostuneita sen osakkeista" , kysyn vaan miten joku voisi edes olla kiinnostunut keskuksen osakkeista jos sen "liiketoimintasuunnitelma ei ole julkinen" ? Mitä tässä niin pahasti mättää että raportti ei tältä osin voi olla täysin julkinen? Kuuluuko siihen taas jotain aivan älytöntä kuten jäänmurtajia tms. joiden käyttö on todella rajoitettua ja koko hankinta pääosin vain ja ainostaan rahan haaskuuta?

Raportti on tässä muodossaan ihan kuin jostain neuvostoliiton aikaisesta toimintamallista jossa kansalle ei voi kaikkea kertoa, sehän olisi ns "vaarallista", eihän kansa mitään kuitenkaan ymmärrä, ja parempi niin, eihän se silloin mitään kyselekkään jne...

Että raportti tuli konsulteita ja ihan mitä odotettiin saatiin todennäköisesti kalliilla, siis ei oikeastaan mitään uutta, ainakaan asiallista ja käyttökelpoista, tuskin edes markkinavoimille kehityskelpoistakaan!?

Koko tämä raportti ja ajatus on ihan sieltä...ja ei nyt vaikuta ollenkaan hyvältä.

Mitä tulisi sitten tehdä, ehdotus:
Ainoa tapa millä tilannetta mieletäni voisi hoitaa tulevaisuudessa on ylikansallinen EU virasto, täysin riippumaton kansallisista intresseistä, jonka kautta EAC ja EATC ( katso alla ) toimintapisteet hoidettaisiin
European Maritime Safety Agency (EMSA) valvonnassa, todellisten asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä.
Näin koska öljy vedessä liikkuu yli rajojen ja jotta paras mahdollinen tehokkuus saataisiin vahinkojen ehkäisyssä ja vahinkojen puhdistuksessa ei voida olla riippuvaisia siitä satsaako joku valtio EU:n sisällä tähän asiaan tai ei. Kaikkien EU valtioiden tulee panostaa suhteellisesti yhtä paljon, näin saadaan jotain myös aikaan! Jos EU tasolla satsataan noin 1 mrd €uroa sillä voisi saada noin 75 keskusta koko EU:n alueelle ja öljyntorjunta tilanne vihdoinkin hallintaan! Hintalappu ei ole EU:n tasolla mitenkään suuri, se mitä sillä voitettaisiin ja säästettäisiin olisi varmaan paljon suurempi summa ihan riihikuivaa.

Nämä alkuvuoden 2006 ns. ilmasto-diplomaattiset koukerot Eesti-Latvia-Suomi jossa tuulen osuus kyseisiin öljynpäästöjen leviämiseen on ollut suurin yksittäinen tekijä ja "hoitaja" ovat aivan älyttömiä, öljyvahinko on vahinko sattui se omalle tai naapurin kohdalle. Tämän vuoksi ylikansallinen toiminta on ainut kestävä vaihtoehto!


English biref coming soon...

We should do something!

Monday, April 10, 2006

About one huge oil spill... now they are trying to claim their right, once more!

Here are the links to the new developments of an old local disaster done by a huge oil spill ( it all was just unnecessary as always...) ie. the Exxon Valdez disaster in 1989:

Emotional Exxon Valdez Hearing Held:
http://home.bellsouth.net/s/editorial.dll?eeid=4917452&amp
;amp;amp;eetype=article&render=y&ck=


Trustee Council: http://www.evostc.state.ak.us


Exxon Mobil: http://www.exxonmobil.com/corporateShould someone been sober?

Sunday, April 09, 2006

Uutinen? News? No news beacuse this is the real world!

According to Finnish National news late yesterday evening the ship m/s Runner 4 is leaking oil!? Oh yeah?
Well this should not be any news to professionals anyway since any sunken ship will leak oil until there is no oil ( lesson nr 1: "on the theory on leakage from ships sinking with any oil in their hull: it will come out one day" ).
The main issue is of course can we do something about it? Can we somehow prevent an even larger disaster from happening? What can we do now when in the spring time ( april-may )
the prevailing winds are south to south-west ( lesson nr 2: about ice and wind conditions annually in this area ). Sofar the ice has prevented this oil from coming this way ( north ) but as the ice melts we will have it all here on the Finnish coast-archipelago. Nice? ( should we order the sardines already? ).
Do we have any equipment like booms or skimmers? Answer: very little booms ( only some kilometers which at sea are nothing, skimmers is very few in stock ) almost no skimmers. Nothing else either in this acute situation for that matter. Why? Because the Finnish authorities thinks it is better to do nothing than to risk something, please see header! ( lesson nr 3: with no equipment it is not possible to prevent the oil from reaching the beaches and to clean up anything! ), also because the local authorities have not made "the oil protection plan" according to EU and government regulations, so no plan = no money at th
is time.
This planless situation can be a very expensive government "experiment" since oil spills don´t
have anything to do with plans, do they? I cannot see that they do, can you?
I my opinion this is a beautiful example of the misused power of authorities who sit on their big fat a...s and wages and dont want to and/or cant see the future at all. ( lesson nr 4: the increase in ship traffic does in real life increase the risk for accidents, even statistically! ). The authorities plan some action and money to be spent by the Oil Safety Fund in the coming years like 2007-2011 or later, thats fine? Oh boy. Maybe there should be some local action taken soon...

National news, Finland:
Virossa uponnut alus vuotaa yhä öljyä

Julkaistu 09.04.2006, klo 01.21 (päivitetty 09.04.2006, klo 10.09)
Kuva: YLE 22.4.2003

Viron pohjoisrannikolla maaliskuun alussa uponneesta Runner 4 -aluksesta on jälleen alkanut vuotaa öljyä mereen, kertoo Suomen ympäristökeskus.
Rajavartiolaitos vahvista tiedon ja kertoo, että pinnalle noussut öljy on todennäköisesti kevyttä polttoöljyä. Merivartioston alus on saapumassa paikalle, ja Viroon on lähdössä myös öljyntorjunta-alus Hylje.
Etelätuulen vuoksi on mahdollista, että öljy kulkeutuu kohti Suomea.
Dominican saarivaltioon rekisteröidyssä aluksessa oli yli sata tonnia raskasta ja 35 tonnia kevyttä polttoöljyä. by: YLE24, STTShould we do something?

Saturday, April 08, 2006

There is hope, I hope, is there? Introducing "GOFTCON" and "DASTCON"

The local ( Porvoo ) newspaper Uusimaa has made on an interview with Mr. Aimo Oikari professor of Environmental issus and specialist on oil spills, of Jyväskylä University. The headline is written by chief editor Markku Vento and in this interview Mr A. Oikari says among other things:
We know that it can be calculated statistically when an oil spill accident will happen and would it happen now we do not have any equipment to stop it or clean up anything. He is also of the same opinion as myself when I below stated earlier in this BLOG that one EAC center is not enough and that there must be at least 3 of them on the Finnish side ie. northern coast of The Gulf Of Finland. See picture below! Think globally ( EU level ) act locally!

Adding to this statement is the news from yesterday that some 100 LNG ships of magnitude 120.000 cubic meter loads of liquified natural gas, will traffic the gulf every year from 2010 ( hundred trips west and 100 trips east!!! ) makes this traffic even more of an increasing problem. There is a new company to run these operations named Baltic LNG and owned by Russian Gazprom and Canadian Petro-Canada Oil and Gas Corp.

To this increase in traffic I say: Observe that any environmental protection sytems that was created or put up some 5-10 years ago or earlier are just 1000 years old now, the size and overall volume of transports has increased just horribly!

Ten years ago the annual oil traffic load on the Gulf of Finland was only 25 million metric tons and it grew from this figure so that it was last year about 120 million metric tons! If one wants to figure this out in more practical terms this means about one thousend tankers with a load of 120.000 metric tons each! Observe they all also come the other way empty, but still incresing the total traffic load. Now all tankers are not this big either so the total number of ships is vastly greater, maybe some 2000 ships going both ways! And add all other chemical and passenger ships etc... there is thus "some" traffic on the waves!

One most important part solution in my opinion is also that we must now immediately create an EU office with better and up-to-date equipment for Gulf of Finland Traffic Control "GOFTCON" which coordinates all the traffic on the gulf. There is some traffic control available but I think this is one place to add efforts in and try to prevent problems. This will of course cost money, but this arrangement could add to the "economic feasibilty" of the total traffic as we minimize riscs for any and all accidents. I dont think myself that there is any other way to handle and control the ever increasing ship traffic on the Gulf of Finland. This traffic control can also be useful to operate closely together with the Danish-Swedish unit "DASTCON" in the Öresund strait between these two countries, with the long bridge making it even more vulnarable for accidents. This should be an EU level operation, it could work from one or several EAC centers which anyway have to be created, this could be the local "EATC, Environmental Action Traffic Center".
There has to be strictly co-ordinated lanes west and east, as there also has to be absolutely precisely defined crossings north and south. The distance between ships has to be decided upon and strong EU level laws has to be applied for use if somebody dont apply to the given directives. The directive has to give the member governements and authorities tools that are so strong that they can really make a difference locally and get all this under best possible control. With proper satellite surveillance and computer technology this can be done fairly "simply" today.

I strongly emphasize that is not only the air traffic that needs traffic control, it is absolutely also necessary at sea with these hughly increasing oil and other tankers, both numbers and volume, and ships in narrow waters.
Moreover we have to remeber that there is a huge volume of other chemicals transported by boats every single day, so the oil and petrochemicals are one thing and then there is all the rest which in volume is even greater than oil transports!Uusimaa pääkirjoitus lauantaina 8 Huhtikuuta 2006:

Vakavia varoituksia varoituksen perään

Suomenlahdelta on päättymässä olevan talven aikana saatu toistuvia varoituksia siitä, että todella suuri ja tuhoisa öljyonnettomuus voi alueella sattua melkeinpä minä päivänä – tai yönä – tahansa: ensimmäinen muistutus saatiin tammikuun lopulla Viron rannikon edustalta, jossa lopulta tunnistamattomaksi jääneen aluksen öljypäästö aiheutti maan historian toistaiseksi pahimpana pidetyn öljyturman, joka tappoi tuhansia lintuja ja öljysi rantoja kymmenien kilometrien matkalta. Seuraava varoitus saatiin maaliskuun alussa, jolloin Viron rannikolle uponneesta aluksesta pääsi vuotamaan mereen merkittävä määrä öljyä ja tuorein läheltä piti -tilanne syntyi viime viikonvaihteessa, kun mukavuuslipputankkeri harhautui maihin aivan Porvoon Kilpilahden jalostamon edustalla.
Todella mittavilta vahingoilta näistä kaikista kolmesta varoituksesta onneksi selvittiin, joskin Viron rannikon jälkimmäisen varoituksen lopulliset tuhot selviävät vasta jäiden sulettua merialueelta. Hyvä tuuri ei kuitenkaan voi jatkua nykyisellä öljyrahtien kasvuvauhdilla loputtomiin, varoittaa Jyväskylän yliopiston ympäristötieteen professori ja öljyonnettomuuksien asiantuntija Aimo Oikari (UM 6.4.). Porvoon edustan parinkymmenen vuoden takaisen Antonio Gramskin ”pienen lirahduksen” päivistä öljyn kuljetusmäärät ja tankkerikoot Suomenlahdella ovat hänen mukaansa ehtineet jo monikymmenkertaistua ja määrät ja koot kasvavat koko ajan.
– Tilastomatemaattisesti tästä voi helposti laskea, miten todennäköinen suuronnettomuus on Suomenlahdella, Oikari perustellusti varoittelee.
Toistuvista varoituksista ja läheltä piti -tilanteista huolimatta meillä Suomessa ei Oikarin mukaan kuitenkaan tunnuta edelleenkään otettavan todella suuren öljyonnettomuuden riskiä vakavissaan. Esimerkiksi hän nostaa Suomenlahden uudesta monitoimijäänmurtajasta edelleen jatkuvan kädenväännön. Kuvitellaan, että yhden sellaisen hankkiminen riittää pelastamaan koko maailman, Oikari laukoo, vaikka jättääkin samalla irvistelemättä, ettei edes sen ensimmäisen hankkimisesta ole hallitustasolla toistaiseksi, jo vuosikaudet jatkuneesta väännöstä huolimatta päästy yksimielisyyteen.
Oikari arvostelee haastattelussa kärkevästi myös valtiovallan hidastelua Suomenlahden öljyntorjuntakeskushankkeessa. Hänen mukaansa vain yhdestä torjuntakeskuksesta ja sen sijoituspaikasta kinaaminen on pelkkää nappikauppaa: todellisuudessa Suomenlahdelle olisi saatava nopeasti ainakin kolme täysin varusteltua ja nopeaan toimintaan valmista torjuntakeskusta. Todellisessa onnettomuustilanteessa kyse on todellisuudessa minuuteista ja tunneista, mistä syystä kaluston on oltava riittävän lähellä ja sitä on oltava riittävän paljon, jotta tuhon seuraamukset saadaan rajoitettua, hän perustelee.
Professori Oikari ei ole ”tuomiopäivän” maalailujensa ja varautumisvaatimustensa kanssa suinkaan ensimmäisenä asiantuntijana , mutta tähän saakka kuuluvuus hallituksen ja ympäristöministeriön suuntaan on osoittautunut toivottoman huonoksi. Nyt viesti toivottavasti menee lopultakin perille ja se osataan pääkallonpaikalla myös ottaa vakavissaan.

Oma kommentti: Eikö olisi jo korkea aika viranomaisten: tehdä jotain, jonkun, jossain ja ihan oikeesti? Eikä vuonna 2011, please! Mitä? kuka? tekee sillä yhdellä jäänmurtajalla? missä?
Nyt tulisi siis olla: valvontaa - puomeja - imulaitteita - henkilökuntaa ja koulutusta - keräys veneitä - ja kaikkia näitä runsaasti!

Should we do something?

Monday, April 03, 2006

The "7 week itch": it is going as I predicted, sofar anyway!


Update on the "square" where I postulated that the main oil spills would be.
What do we have sofar since mid February: One large deliberate oil spill, one collision with a sunken ship as the result and one ship that ran amok on land. This in 7 weeks.

I am a pretty good seer sofar, right? See also down on the blog the original picture.

Should somebody do something?

Fungerande oljebekämpningsutrustning för att rengöra djur, allt finns! Vem planerar, inköper, betalar och lagerför? Vem utbildar? När?

03.04.06 nyheter YLE/FST: Animal Cleaning Hospital är ett flyttbart oljebekämpningsredskap som med hjälp av ett oljeabsorberingsmedel skall rengöra djur vid oljeutsläpp, speciellt fåglar samt varmblodiga vattendjur.

Ritningarna för produkten har varit klara sedan 2003 och Finlands Miljöcentral har gett ett positivt utlåtande för produkten. Men oljeskyddsfonden har inte ännu beslutat om de finansierar projektet eller inte.

Borgåbon Jorma Jungell, VD för Suomen Imetysaine Oy, som är företaget bakom produkten, säger att det är byråkratin som står i vägen för Animal Cleaning Hospital. Han tycker att det är väldigt svagt av oljeskyddsfonden att inte kunna godkänna produkten och göra ett beslut om den. Jungell anser att den finska miljöpolitiken för närvarande står stilla.

Kanske någon borde väcka Miljöministeriet och Miljöministern?

Borde vem göra något? Blir det åter att intet görs och det lilla som görs, görs på fel saker och försent?

English brief: Press on the link to "Animal Cleaning Hospital" to read the whole story! It has been on the national news today, again...

Should we do something?

2nd of April 2006: Ship carrying light gasoline up on the beach in Porvoo oil harbour...disaster very very close...no equipment available!

Well, the meaning of this blog is not to "cry wolf" but to try to get more attention to these badly handled issues of getting prepared for the oil spills of greater magnitudes that is bound to happen. This incident, the way it happened, is totally not possible to happen... A large ship carrying hazardous light fuel just run streight up on the shore!? How? Why? This is the second time for this ship already!
I will later today write more about my ideas what happened and what should be done! ( picture by Lehtikuva)

Suomeksi:
Weserstern-niminen tankkeri ajoi Porvoon Kilpilahden jalostamon rantakivikkoon 2.4.2006 aamulla kello 9.30. Man-saarille rekisteröidyssä tankkerissa ei todettu lasti- tai polttoainevuotoja.

Merenkulun tarkastaja on arvioituaan tilanteen päättänyt antaa vetää aluksen irti. Alus saatiin hyvin irti vielä samana iltapäivänä. Tankkerissa on kaksoispohja, ja vain uloin pohja oli repeytynyt. Lasti on sittemmin purettu. Lasti oli Borealis Polymersiin käyttöön noin 7 500 tonnia teollisuusbensiiniä.
Tankkeri sai pohjakosketuksen ja ajoi edelleen rantapenkkaan noin 200 metrin päästä Kilpilahden jalostamon neloslaiturista. Miksi se on edelleen epäselvää.
Jos bensiini olisi valunut ulos, siitä olisi suurin osa mahdollisesti haihtunut, mutta tietysti osa olisi jäänyt jään ja lumen sekaan veteen. Lisäksi ainakin alkuun räjähdysvaara olisi ollut suuri.
Ainoa keino bensiinin hallintaan ja poistamiseen on joko vaahto tai absorbentti, muita keinoja ei ole.

Should somebody do something?

Wednesday, March 22, 2006

Why did Finland send 3 ships to the Estonian territorial waters to do what? Who paid for it? Why? Success - no succes - failure!

There once was a high officer (and still is), in the Environmental Authority in Finland who said publicly: " If ever in an oil spill disaster the oil reaches the beaches, the oil spill cleanup work has failed". The same authority sent out these boats. Their catch was very small, some 5 tons only of some 150 or so tons, the oil is now on the beaches outside Tallinn.
The circumstances in this cleanup process where of course very difficult, but anyway, it was a failure and the said statement is thus profing itself, or?
This equipment we have is it of any use in ice and bad weather? It seems as the equipment is not good, and the people working with it has not been trained properly! Or was this only a training session in which the three ships were sent there, since the Estonian authorities did not ask them to come?

Apparently the hands paying for this small 3 ship crusade again goes deep into the pockets of the ordinary tax payer...or? And almost nothing was accomplished, it was just a 3 ship muscular show off, with an embarressing end! Why?

We do not have any equipment to use in bad weather and icy seas as the oil disaster hits ( neither do we have any equipment in any weather for that matter...). When do we and the authorities see and understand that we have ice and snow for 4-6 months every winter in the Gulf of Finland? We must develop the equipment so that it works even in these adverse conditions! When will the authorities see that the growing number of ships are just the problem, no matter what they carry! We must get enough working, solid equipment - now!

Should we "the people" do something?

Tuesday, March 21, 2006

A lesson in "no knowledge" on salvation of leaking oil carrying vessels...

In memory of the m/s Prestige and the 2002 disaster:

press here to see the background and final disaster of the oil carrying m/s Prestige

It is in Spanish so maybe we learn something more and new...who was involved...who was in political power...who won...as the nature and local people lost...and why!

(the main reasons for this total disaster was of course poor judgement, wrong or no decisions at all and lack of equipment for ex. sea booms etc...!)

Should we learn something?

Sunday, March 19, 2006

Lessons learned and how "oil disaster prevention" best should be done...have we learned?

Lessons learned and how "oil disaster prevention" best should be done...have we learned?
Do we ever learn? We have seen many oil spills, oil disasters etc. Have we or the authorities and companies supplying equipment really come to the same level of understanding how these disaster should be managed? As I see it there is still a long way to go ... why?
Isn´t the cause and goal the same ... a clean environment? Survival of the living nature and in the end our own survival?

First and most important: This is not an annual Finnish National budget issue! The mainframe for the Environmental Action Center just has to be done with whatever money the government has and thats it. Please, it cannot wait!
WAKE UP: Just pay what it costs, or pay much much more for not being prepared at all, get chought with your pants down, since that disaster will come and that cannot then be any budget issue, right? Logic?

Second: The Gulf of Finland is in one way large and in one way narrow, and it is also near the Finnish coast very shallow, with many thousend small islands. We can have large ships with lots of equipment thats ok, but we also have to have lots of smaller ships and boats to spread the booms and do collecting of the oil in various places. These smaller boats are fast and flexible and are much more useful in narrow and shallow waters. We have to have lots of floating pumps and collectors to do the collecting of the oil. And then we also have to have somekind of larger boats/barges with tanks where the collected oil can be stored, so that we dont loose precious time on emptying tanks ashore.

Last: There is no more time. This has to be done now. In my world there cannot be anything like "national budgets", approvals of "economically faesibility studies" or "other rubbish authority tikitalk" and "time consuming mishmash" to delay this project any more. It has to be done now in the year 2006!

If there is a secret list of "oil leaking boat bay dumping areas" that might be so but what is the idea of such a list of places if we dont have any equipment at all to even close the bay or clean up that bay? And that list has to be public, even if it means whatever it means! Logic?

Comment: In the Prestige disaster in 2002 the only correct decision would have been to take the ship into one of the bays on the Atlantic coast of either Portugal or Spain. But, but...what then? They did not have any sea booms to seal it off, neither did they have any equipment to remove the oil, suction devices or brusches or other... so the whole problem was that at that time nobody was prepared for anything...

Have we learned anything? When will we be prepared? Why make any plans if there is no equipment involved in the plan and no equipment stored at the right places, equipment in large enough amounts and responsible and skillfull people who knows what to do and how to use this equipment? The decisions maybe difficult and there is usually not much time to make them!

Should we do something?

Saturday, March 18, 2006

Hello! Why is the EU Commission not doing something? The Finnish boats are now helping the Estonians on "pro bono" basis, fair?


This article tells us about the one problem that should be addressed by the EU Environmantal commissioner and should be dealt with immediately. The problem is that Estonia is reluctant to establish an "Oil Protection Fund" to collect funds from the ships sailing in and out of Estonian harbours and/or waters. They look at this as a form of payment that will lessen their competition ability on the sea trade market.
I say: If we ( Finland and Estonia in this case ) are countries in the EU, the same laws has to be applied on both of us. If one country has cheaper rates on issues like this than its neighbours then someting is really wrong. It just cannot be like that.
The money collected into this fund is then used only to plan and buy equipment for fighting oil spills at sea. So I really hope that mr EU commissioner Stavros Dimas takes this issue seriously and does something about it!

As long as we dont have an EU based European Maritime Safety Agency (EMSA) base in Porvoo region and Tallinn region, the nations have to come up with the funding themselves to clean any oil spills there are. Now the Finnish government boats are in Estonian waters to try to clean up the oily mess in the ice, not that the Estonian authorities have asked for us to be there, because they dont have any money to pay for it, but because the Finnish government is really scared that the oil will move over into the Finnsih territorial waters and the archipelago, as the ice melts away and the prevailing winds in the spring are from south-west to south. Where is EMSA?

Who believes we can wait till 2011 as the authorities plan this ? See below!

Should we do something?

Why are we in Finland not ready to be responsible and pay what it takes in order to be prepared when the oil disaster comes? It will come!


This article in the Swedish newspaper Hufvudstadsbladet requires that new equipment has to be built and ready for these disasters to come. WWF representative demands that something be done now, when the oil comes up on the shores there is not so much anybody can do. The equipment to be bought that was up to discussion 2 years ago ( August 2004 ) was considered too expensive and was thus not given "green light", well one can discuss what is expensive and what is not for any length of time, but you cannot fight oil spills with your bare hands!

Now that the oil spill from the ship m/s Runner 4 is approaching Naisasaari just outside Tallinn there is no equimpent , no booms, no absorbent, no pumps nothing to take up the oil very close to or on the beaches.
Volunteers have to go there and use "type spoons and barrels" to collect the oil that has come ashore. Is this really the way to do these things in 2006? If the oil would have come our way ie to Porvoo in Finland the situation would have been exactly the same, we dont have any equipment here to stop and collect the oil before it is on the beaches! Oh Boy!

About these issues: can there actually be a price on things like this? Who decides what is that price? With what authority? We are talking about the living nature...does it have anything to say here? Are our bureaucrats really doing the best job they can...or just sitting and getting a too high salary for doing nothing, or at least not the right decisions and right things... at the right time.
That time is NOW!

Should we do something?

The accident happened as I predicted inside my square ( see below ) and now the oil is moving with the winds, wherever they blow!


The map published today in Helsingin Sanomat. Shows the place of the accident, ie. red cross, and where the oil has moved, west. Obsereve: this oil and this panic to clean it up comes from an oil spill of magnitude almost nothing, ie 150 metric tons! What about 10000 -100000 metric tons when oil carrying ships go down! The only thing to get and put in the water as the disaster hits are the " sardines".
Oil in icy waters is not an easy thing to clean up.The whole story in the news paper Helsingin Sanomat today:
Press on the picture to enlarge it!

The whole story in Helsingin Sanomat press here


Should we do something?

Tuesday, March 14, 2006

The probable and the real thing...which oil spill? where? when? who knows?

Years ago in the good old days in the 70´s one of Swedens best comedians Tage Danielsson had a radio parody on various "probable", "improbable" and other "never to happen" issues. His best one was that the Harrisburg/ Three Mile Island atomic power plant disaster was so improbable to happen that it must not have happened even if it happened, it did or did not, or?
See and read at: The accident at the Three Mile Island Unit 2 (TMI-2) nuclear power plant near Middletown, Pennsylvania, on March 28, 1979
It seems to me as if these lately happened oil spills have much in common with this statement on Harrisburg. Who does really know anything?

To me it seems as we are there again...the "probable" oil leakage from the just sunken aluminium carrying ship m/s Runner 4 is now estimated to be 20-40 metric tons of oil, "but in the ship was said to have 102 metric tons heavy oil, 25 metric tons light oil and 600 metric liter lubricant on board" so where is the rest? And according to daily news this oil spot was observed some 42 kilometers west off the place the ship sunk, or as they say it might have come from an entirely other ship? What? Which ship? When? Who knows? Anybody know? Satellites?
I get even more confused with the reports the authorities give out! And the Estonian authorities have not contacted the Finnish authorities about this sofar?
Here I say: why should they do that they must know by now that we on the Finnish side dont have any equipment whatsoever to fight any oil spills, we just sent everything we had to Denmark to the local
European Maritime Safety Agency (EMSA) center, lucky them! When will we here get an EMSA center?

Should we do something?

Saturday, March 11, 2006

Suomalainen pelastusalus Merikarhu on todennäköisesti paikantanut uponneen m/s Runner 4´n.

linkki Sanomalehti Kalevan (cr) netti sivuille: Öljyä Suomenlahdella

Onnettomuushetkellä aluksessa oli 102 tonnia raskasta polttoöljyä, 35 tonnia kevyttä polttoöljyä ja 600 litraa voiteluöljyä. Onnettomuuspaikalla on vettä noin 80 metriä eikä hylystä ole vaaraa muille aluksille.

English in brief (be): The Finnish Coast Guard ship m/s Merikarhu has probably located the sunken aluminium cargo ship m/s Runner 4. The ship is said to have 102 metric tons heavy oil, 25 metric tons light oil and 600 metric liter lubricant on board. It is on a depth of 80 meters and does not posess any danger for other ships. Animals? We have to wait and see how many birds, seals and other animlas will die!

Should we do something?

Lamor exporterar utrustning, vad har vi här hemma? Lamor Corp. exports large amounts of equipment, what do we have here?

Originalet skrivet i Borgåbladet av Jaenette Björkqvist 2006-03-10, se sidan:

BBL idag 11.3.2006: press here

På måndag 13 mars åker långtradare med den första heltäckande oljebekämpningsutrustningen iväg från industriområdet i Borgå. Färdens mål är Köpenhamn där utrustningen ska finnas klar ifall det värsta inträffar: en oljekatastrof på Östersjön.

BORGÅ.
En oljebekämpningsutrustning i Köpenhamn och en i Tolkis ( Tolkis är en så länge endast på ritbordet!!! ds). Lamor och dess underleverantörer i Borgå har haft bråda tider, men på måndag lastas äntligen den första heltäckande oljebekämpningsutrustningen in i långtradarlasten och körs iväg till Danmark.


Oljebekämpningsberedskapen som nu byggs upp för Östersjön är en del av det EU-program för förbättrad maritim säkerhet som kommit igång efter några ödesdigra oljeolyckor i EU-området. European Maritime Safety Agency (EMSA) konkurrensutsatte för ett par år sedan fyra områden där man anser att det behövs en bättre beredskap också för allvarliga oljekatastrofer. Ett av dem var Finska viken och Östersjön.
Det handlar om lösa enheter som vid behov kan fästas på fem vanliga kommersiella oljefartyg med en kapacitet på mellan 1 800–10 000 kubikmeter. Skulle en stor oljeolycka inträffa kommer oljefartygsflottan småningom att ha en total insamlingskapacitet på 30 000 kubikmeter.

– Det är hundratals gånger billigare att få bort oljan till havs jämfört med då den redan nått land, säger Pekka Eskelinen på Lamor Corp.

"Risken för oljeolyckor utanför Finlands kust ökar i takt med att oljetransporterna ökar"= Det är ju vad denna BLOG handlar om, egen kommentar!

År 1995 fraktades det 20 miljoner ton olja i Finska viken. I fjol, tio år senare, fraktades det 125 miljoner ton och mängden är på uppgång. Riskerna med den ökade trafiken – 200 oljetankers per dag – syns också i antalet utsläpp. I fjol rapporterade miljöministeriet om 48 utsläpp, vilket är 12 fler än året innan. Över hälften av utsläppen inträffade i Finska viken. ( Se kartorna nedan ,ds ).

Riskkalkyler ger desutom vid handen att sannolikheten för en oljekatastrof som involverar mer än 10 000 ton olja ökar med 35 procent för Östersjön och 100 procent för Finska viken fram till år 2015.

English in brief: This is a good start for the whole Baltic region to have a type of EAC ( see below ), in Denmark, but one EAC is an absolute must here in the Porvoo-Neste oil refinery area, for the ever increasing transports on the Finnish Gulf from Russia to Finland, Estonia and further west. This center must be done now immediately! /brief always by myself.

Should we do something?

Thursday, March 09, 2006

Wednesday, March 08, 2006

Sunken ship m/s Runner 4, causes "probable" oil leakage!

I wrote the other day about " In the night between March 5-6th 2006 2 ships collided in the Gulf of Finland, one of the ships carrying aluminium as cargo sunk, these where fortunately not oil carrying ships! Its closing in.... "

But, but...now the sunken ship has started to leak oil from its tanks...( would you believe???), as far as I know all ships run on oil, light or heavy oil, and if the ship sinks its tanks will sooner or later start leaking and the oil will always come to the surface of the water ( except for atomic powered vessels which causes another sort of disaster ), the winds might come from anywhere, the oil and the ice and everything makes it into a big mess...the Estonian Sea Authority spokeperson Helena Loorents says 7th of March that there is a "probable " oil leakage! Estonian authorities are also asking for help from authorities in Finland to evaluate and possibly to clean it up...but we have almost no equipment for this kind of work...we have not got ourself prepared for anything yet...that has to wait until 2007-2011 budget proposals? How stupid can we/they get?

Could someone tell me what is a "probable oil leakage"? Shall this then "probably" be treated with dispergents and let it sink to the bottom of the Gulf or? It will ( the oil will ) "probably" reappear later somewhere else being carried around with the bottom currents which go into the Gulf of Finland alongside the Estonian coast to the east and then turn and pass the Finnish coastline on their way out. So the oil will most "probably" one day appear here in Finland, somewhere along the coastline, on someones summerplace, "probably" nice?

This oil spill and many more to come cannot wait for a budget in the years to come in 2007-2011 or so. The authorities must act now! Plans have to be made during the year 2006, equipment has to be stored for emergancies in EAC centers, people have to be trained to use the equipment and to fully understand how to act on such disasters as oil disasters are.

If a large disaster occures, take the ship into one preplanned bay and seal the waters off from the gulf, dont let the whole gulf get covered with oil. "More feasible and economic!"

New leadership training is absolutely necessary for this kind of special work.

All this take time, but if we dont start now, it will be too late!

Should we do something?

Monday, March 06, 2006

Kaksi kauppa-alusta kolaroi Suomenlahdella, onneksi eivät öljylastissa! Two ships colliding in the Gulf of Finland, fortunately not oil carrying!

6 maaliskuuta 2006:

Kaksi kauppa-alusta on kolaroinut Suomenlahdella myöhään viime yönä:

Toinen aluksista upposi Viron aluevesillä sattuneessa törmäyksessä. Suomenlahden merivartioston mukaan uponneessa aluksessa oli 14 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin venäläiselle jäänmurtajalle.
Uponnut kauppa-alus oli alumiinilastissa ja rekisteröity Dominicaan. Toinen onnettomuudessa mukana ollut alus kärsi merivartioston tietojen mukaan vain vähäisiä vaurioita. Alus purjehtii Maltan lipun alla.
Onnettomuus tapahtui hieman ennen puolta yötä noin 45 kilometrin päässä Suomen rannikolta Vaindlo-majakkasaaren pohjoispuolella. Kummallakaan aluksella ei ollut lastina öljyä.

Merivartiostolla ei ollut toistaiseksi tietoa onnettomuuden syystä.
(Tekijänoikeudet © Kaleva Kustannus Oy)

On vain ajan kysymys koska.....tuulet ovat luoteesta ja kyseessä on öljyä kuljettavat laivat ja rannikkomme, saaremme ja koko hela hoito on ongelmanamme, koska me emme ole varustautuneet ollenkaan.....kun onnettomuuksia ei pitänyt ollenkaan olla, vai pitikö? Ja ne EAC`t? Varastot ja koulutus?

"Merja Huhtala Ympäristöministeriöstä 9.1.2006:
Ympäristöministeriö teettää yhdessä Sitran kanssa konsulttiselvityksen öljyntorjuntakeskuksen taloudellisista toimintaedellytyksistä. Selvityksen pitäisi valmistua helmikuun alkupolella, minkä jälkeen ministeri vie asian vuosien 2007- 2011 kehysbudjettia käsittelevään hallituksen talousriiheen. Vasta jos hanke osoittautuu taloudellisesti kestäväksi ja sille järjestyy rahoitus, ja hankkeelle siis ns. näytetään vihreää valoa, mietitään sellaisia asioita kuin esim. sijoituspaikka."
Mahtaakohan sillä olla enään väliä sitten vuonna 2011 missä EAC on?

"Kävipä peikkomainen flaxi"

Et sillai...

English brief: 2 ships collided in the Gulf of Finland, duringe the night between 5-6 of March 2006, one of the ships sunk, these where fortunately not oil carrying ships!

Its closing in....

Should we do something?

Friday, March 03, 2006

Facts on oilspills and the main oil transport routes and the danger oil transports possess to the environment today and in the very near future:

From the HELCOM homepage facts on oil transports, accidents and deliberately done oil spills:

Above: In the areas marked as yellow and red are the greatest danger is for oil accidents.Above: These are the places of known oil accidents since 1998.


Above: These are the main oil transport routes and the largest oil harbours, as they will be by the year 2015.

Above: Here are the known deliberately done oil spills since 1998! Who has paid for all this crap to be cleaned up: tax payers of course!?


Above: These are the deliberately done oil spills in 2004 only!
These are not accidental!
How many captains responsible for these spills have been put into jail? How much have these boats or shipping companies paid fines?
Who will do something positive about the whole issue?

Who will start to change the EU legislation? See below my 8 new points: "Environmental Crimes To Do List for the EU Commission and Parliament".

Should we do something?

Tuesday, February 28, 2006

The EU geographical plan of the Environmental Action Centers "EAC´s" to fight oil and chemical disasters! My version 2006.


This picture and map gives a general idea of where the oil prevention action centers should be. With this geographical distribution of equipment and knowledge we can really limit the oil and/or chemical disasters very effectively. We must get better prepared, this is one possibility, if we want to do something about this issue which should be important for all of us, and the living environment.

I wonder how much these EU and other countries spend each year on military equipment that is stored away and just getting rusty and unusable, not used I hope, in a dark warehouse somewhere far away? What about using some of this money to do this work? Why not? It is the politicians that should take the decisions and they are responsible for all of this! Both the military rearmament ( wasting huge amounts of tax money ) and the environmental protection business where they use almost no money at all!

In the European Union there could be 50-75 centers if we include Norway and the Black Sea countries, Cyprus, Israel, Turkey, Syria and the North African Mediterranian countries. But they should not be further apart as you can find on the map!

With this EAC center distribution we can seal off harbours, parts of seas and waterways., and that saves money!

The price tag is not small, as these centers are estimated to be about 15 million Euros each and the whole price tag would be about 1000 million Euros. This should be paid by the European Union as all countries must participate in this prevention and possible clean-up operation. This will be less money than any large oil spill to handle and cleanup when you are not prepared at all!
If we would start with the construction of about 10 centers per year it would still take some 8-10 years before we have it all done. You must also realize that there are more other kind of chemicals transported on the seas than petrochemical crude! The accidents will come no doubt. Lets do something!

En Europa kartta från Google earth map och ritade in en tänkt täthet över center med tillräcklig utrustning samt skolnings möjligheter i hela Europa, inkluderande den norra Afrikas kust, Israel, Cypern, Turkiet samt Syrien och Svarta Havet.
Det skulle bli 50-75 nya center för skolning och material. Á priset cirka 15 miljoner Euro. Totala kostnader för beredskapen vore alltså cirka 1 mrd €uro. för hela Europa på nämda område.
Priset skall ju sättas i relation till vad tex Prestige olyckan kostade i rening, det var inte lite det.
Vem vet, kanske någon inser att det inte ändå vore så illa med en sådan organisation och täthet på dessa center. Man bör även komma ihåg att det transporteras mera övriga kemikalier på haven än råolja!

Should we do something?

Monday, February 27, 2006

Is this what we are waiting for? It will come, no doubt about it!

Due to old and bad construction the Prestige ship starts to brake-up in a storm in 2004 in the big waves in the Atlantic ocean...


Prestige leaves a deadly oily stream after it before the final disaster hits...

Final disaster, ship breaks up into two halves....

Oil has reached the beaches, tons and tons of oil, heavy, difficult to handle, poisonous and deadly...


Is this scenario what we have to face as we are not prepared?
Why not get prepared, it will be much more "economically feasible" and far more intelligent to be prepared even for years in advance, than not to have anything to work with as the disaster hits. Since there is no doubt it will come.
In the Prestige case, lots and lots of equipment was sent from all over Europe to Spain to collect the oil but the main problem was that there was not enough skilled and trained people to use the equipment. Not very clever in the year 2004. Have we learnt anything from this case now in the year 2006? Have we? I doubt it...

Should we start doing something?

Sunday, February 26, 2006

How to act as a proper manager/official, what is important?

In this page I am sorry but you have to know Swedish and/or Norwegian to understand this way of doing problem solving of difficult matters, but as the consult says:
"If you as a manager or official get into a problematic corner ( which you have caused yourself, most of the times anyway ) , never forget to put the blame on somebody else, and you better figure that out in advance"! Never, ever, let anybody put the blame on you! Have your flight plan ready!

GOTO: the consult is never wrong, he might even teach you some new and useful ideas!

Here is some help in the Norwegian language: Norsk er ikke så enkelt, særlig ikke på farse- komedie- nivå.
"Tuklet" er imperfektum av verbet "å tukle" som betyr å gjøre noe ufornuftig med noe uten mål og mening. "Fikle" er et verb med omtrent samme mening, men mer fysisk; at man gjør noe med hendene uten mål og mening for eksempel "fikle med en knute" (uten å få den opp). "Fikle" med knappene i blusen eller andre knapper og spenner er jo ganske vanlig. Det går også an å "tukle" med knapper og slikt, men mer vanlig å "tukle" med kvinnfolk eller andre kompliserte saker.

"Søpla" er "soporna" på svenska og hører jo til vårt fagfelt selv om de fleste kolleger sier: "Søppel og septik er noe dritt !"

Hope you got it!

Have a nice day!

Should we do something?

Friday, February 24, 2006

Öljyntorjuntatilanne Suomessa 24 helmikuuta 2006, with English summary:

Suomenlahden tulevan suuren öljykatastrofin edeltäviä ajatuksia, tilanne Suomessa:

SYKE ( Suomen Ympäristökeskus ) rakentaa suuria laivoja, jäänmurtaja tyyppisiä, jotka avomerellä voisivat kerätä öljyä talteen, niin ainakain joku suunnittelee. Niitä ei vielä ole.
Huom: Suomenlahti on syvä Eestin puolella ja matala ja saaristoinen Suomen puolella, katsottu koulun maantiedon kartasta...
Meripuomia on kun kaikki puomit Suomen rannikolta kerätään talteen noin 15 kilometriä.
Se ei riitä niinkun mihinkään avomerellä, jos puhutaan keskikokoisesta tai suuresta öljytankkerista ja totaali katastrofista, niin paikan päällä tulee olla vähintään 50-100 kilometriä meripuomia jotta alue saataisiin hallintaan. Ja siihen tulee olla sopivat alukset sen puomin levittämiseen, kumpaakaan ei ole.
Mutta miten kerätä pois öljy puomitetulta alueelta? Suomessa ei ole öljyn keräykseen tarkoitettuja pieniä tai keskisuuria aluksia varustuksineen ollenkaan, niitä on rakennettu mutta ne on myyty muille maille. Ei ole proomuja joissa säiliöitä joihin kerätä talteen otettu öljy jne.
Täällä ei myöskään ole riittävästi skimmereitä palolaitoksilla tai muilla toimijoilla.
Meiltä puuttuu myös osaavia ihmisiä johtamaan ja hoitamaan suuronnettomuuden toimintaa sen sattuessa koska koulutusta ei ole eikä asiaa jostain syystä haluta hoitaa nopealla aikataululla kuntoon. Kuka oikeastaan vastaa mistään?


Tässäkö se tilanne johon halutaan joutua kun ei ole mitään työkaluja öljyn talteenottoon? Kuva Tyyneltä Valtamereltä eräästä suuresta öljypäästöstä vuodelta 2005.

Vene alareunasta menossa öljyn keskelle.


Palolaitosten lukumäärää on vähennetty oltuaan yli 200 kpl, nyt alueellisia keskuksia on noin 20. Niille kuuluu tehdä alueelliset öljyntorjuntaan liittyvät suunnitelmat. Nämä suunnitelmat ovat todennäköisesti lakisääteisiä, mutta koska viime vuodet ovat palolaitoksilla menneet yhdentymisen järjestelyihin ja keskenäisiin kinasteluihin toisarvoisista asioista heillä ei ole ollut resursseja valmistaa öljyntorjuntasuunnitelmiaan.

Kun nämä keskeiset ja tärkeät suunnitelmat puuttuvat ei Suomen ÖljySuojaRahasto suostu tarvittavienkaan hankkeiden rahoitukseen, viittaamalla siihen että ei ole alueellista yleissuunnitelmaa. Eli kun ei ole tehty suunnitelmaa niin ei voi tehdä tai hankkia myöskään kriittisiä komponentteja kuten puomeja ja venekalustoa riittävästi paikallisesti mihinkään, jne.

Eli on taas kerran helpompaa olla tekemättä mitään päätöksiä ja hankintoja kuin tehdä niitä vaikka pikkuhiljaa ja vähitellen jotta valmius myös saaristossa ja rannikolla olisi olemassa. Kts blogin otsikko.

Kuka saa kenkää seuraavan suuremman öljypäästön jälkeen kun osoittautuu että sitä ei voida hoitaa ollenkaan kun ei ollut kuin lusikoita, riepuja ja suojapukuja? Todennäköisesti ei kukaan ja vähän surkutellaan, että miten siinä nyt näin taas kävi, ja tekemättömyyden nollalinja jatkuu…

Mutta SYKE voi rakentaa isoja laivoja…mihinköhän niitä tarvitaan oikeastaan? Matalassa rannikkovesistössä jossa 1-4 metriä vettä niitä ei sitten kuitenkaan voida käyttää. Että sillai.

English in brief:

The situation in Finland in February 2006 regarding equipment and readiness to act in the major oil disaster to come-


Here is a picture of a sea bird in Spain 2004
when the oil carrier Prestige broke into half.


Don´t we people owe our wildlife some help and return not to kill them inhumanly like this. We have the technology to do at least something, why don´t we do all we can?

In this blog page I just wonder what is possible to do in the Gulf of Finland if an accident of likely proportions would happen. If some 10000 tons or more of crude oil would be released from a ship in an accident, it would need more than 50 kilometers of readily availavble booms. If we collect all the booms we have in the whole country we dont have more than some 10-15 kilometers. These booms must also be readily available somewhere on the south coast of Finland where they are not presently. Even if we had 50 kilometers of booms and could stop the oil from spreading we dont have any boats to collect the oil, neither do we have barges with barrels to put the collected oil into. We don´t have enough scimmers or other equipment either.

Well, what do we have: the government agency SYKE is building large ships ( one ship ) to do the collecting of the oil out on the high seas. But these boats cannot come near the coast or islands because of the very shallow waters. And one big boat does do much good in a very large oil disaster because of the time factor for the spreadding of the oil. The Gulf of Finland is shallow on the northern coast, ie the Finnish coast, and deeper on the south coast, ie the Estonian coast.

So actually we dont have much equipment to use or put to work on a large oil spill, else than, boots, protective clothing , tooth brusches and some detergent, oh yes some white buckets to collect some of the oil in...with spades. Why?

Are we really in the year 2006? Have the authorities not realized that and the increasing transports of crude oil by sea? The oiltransports from the Russian oil harbours in the ports in the east of the Gulf of Finland are increasing every day. And we just sit like ducks waiting...

Should we do something?

Saturday, February 18, 2006

Afraid to comment my BLOG? Not that difficult anyway!

I can see that there is an increasing traffic on my BLOG.

Please, I would very much like to have some comments on the text and pictures!

It is not that difficult to comment.

Have a nice day and some fun reading my BLOG.

Where will the next disaster be in the Gulf of Finland?
It is most likely that an oil disaster will occure here in this area, that is my opinion.
Most of the oil transport traffic is inside the pink square:
From Russia westwards and to and from Neste Oil Refinery in Porvoo.
Where is the most obvious location for the Environmental Action Center for Oil Recovery?
As far as the picture and traffic shows it is in the immediate vicinity of the Neste Porvoo Oil Refinery!
Press on the picture to enlarge it!

Should we do something?

Friday, February 17, 2006

Facts and figures of oil disasters, how it spreads:

Authorities have years ago calculated the following:

1. 1 metric ton crude oil in the water will in 100 minutes spread to a 0.1mm thick film and cover some 8000-10000 squere meters of water area. ( About 10% of the oil will evaporate increasing the greenhouse effect in the atmosphere! ).

2. 10000 metric tons will thus in 100 minutes hours cover hundreds of hectars of water area.

3. 50000 metric tons will be just a huge disaster.

The ships transporting crude oil from the bottom of the Finnish Gulf ( from 2 large Russian oil harbours ) out through the Öresund to the Atlantic are all large supertankers, about 50000- 100000 metric tons.

What is the present situation for preparedness in the whole south coast of Finland? How many kilomters of protective boom do we have? As far as I know there is not many kilometers at all.
The largest stock is actually kept by Neste refinery themselves ( 2.5 km about ) in Porvoo, the authorities do not have almost any booms in stock. How fast can these booms be placed out so that they will eventually help and prevent at least some of the oil reaching the shores?
Those of us who have been out on the high seas know that 2.5 km is not very long distance out there, in fact it is so short you would not believe it! So what then? The main part of the oil will land on south-west winds on the Finnish coast on northerly -north-easterly winds on the Estonian coast. Then the mess and huge problem is there.
This will cost a huge amount of money to clear up... and it will be a disaster for the animals and sealife in general.

Should we not be better prepared in order to have at least a small change to fight the mess?

There are laws on how many kilometers protective boom there should be in any community, specially in the communities by the Finnish Gulf and Botnian Sea, but no one is applying to the law! It is very frustrating!

Should we do something?

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Odotusta, epävarmuutta ja tulevan öljykatastrofin aiheuttamien vahinkojen väheksymistä:

Saadaanko öljyonnettomuuksien torjuntakeskus materiaaleineen sinne missä meillä on öljysatama ja liikennettä? vai?

Tulevan öljyntorjuntakeskuksen taloudellisista toimintaedellytyksistä ja sijoituksesta:

sitaatti alkaa*""Merja Huhtala Ympäristöministeriöstä ilmoittanut 9.1.2006 15:22 sähköpostitse Itä-Uudenmaan liittoon:

Viite: Itä-Uudemaan liiton tiedustelu,

Ympäristöministeriö teettää yhdessä Sitran kanssa konsulttiselvityksen öljyntorjuntakeskuksen taloudellisista toimintaedellytyksistä. Selvityksen pitäisi valmistua helmikuun alkupolella, minkä jälkeen ministeri vie asian vuosien 2007- 2011 kehysbudjettia käsittelevään hallituksen talousriiheen. Vasta jos hanke osoittautuu taloudellisesti kestäväksi ja sille järjestyy rahoitus, ja hankkeelle siis ns. näytetään vihreää valoa, mietitään sellaisia asioita kuin esim. sijoituspaikka.

YM:n ja Sitran konsultit ovat Jaakko Pöyry Infra/ Maa ja Vesi Oy ja PriceWaterhouseCoopers. JP:llä työstä vastaa Lasse Parvinen ja PWC:llä Christoffer Wasastjerna.

Ystävällisin terveisin
Merja Huhtala
ylitarkastaja
Ympäristöministeriö""* sitaatti loppu.

English in brief:
First they in the government will see if it economically feasible and if it can be financed? ( what does this mean? of course there is money and finances to do this most necessary preparedness project, money and funds are collected into the "oil protection fund" all the time! ) then the project will get green light, meaning it will be done at all, and then finally it will be decided where it will be placed!?
Somewhere far off from the largest oil refinery in the Baltic Sea region ( Porvoo ) and main petrochemical shipping routes I presume? Who will decide on these matters?
This means that there will be nothing done to prepare us for the most likely oil disaster to come, in the coming 3-5 years according to standard government procedure and planning!
And if someone seeking can find the money under the carpet, for sure? And who will pay to keep it running?

There has never ever been nor will there ever be any environmental projects, prevention or cleaning up afterwards, that is or could be "economically feasible", this is pure rubbish to even state this kind of things when we are dealing with environmental projects.

That a governement official gives out this kind of information and statements shows just how far from the reality of the everyday problems the governement actually is! Why are we paying salaries to these kind of incompetent officials?

So far it has always been the tax payer who has paid the bill to clean it up, everywhere!

The whole idea of feasibility and economics in environmental protection is absurd and does not help anybody. We just have to realize that these things are expensive and the money just has to be placed to do this kind of work, that´s it!


A person high ranking in the governmental agency for environmental affairs, like this inspector is likely to be, should never express these issues like this! This is just not professional!

It seems once again to be more "safe" just to put the problem into a "committee" for years to be investigated on with various "paid consults" who has been given a "predetermined task" to come up with a "predeterminated answer", or?

Could I be wrong?


Should we do something?

Wednesday, February 15, 2006

What is going on?
Where will the main oildisaster fighting center be in the south of Finland?

There is some information coming out of the various government offices in Helsinki ( not official and not specific information ) that the main oilspill teaching and equipment storage center will be in Helsinki in Santahamina area! Is this the case? Why?
The big issue is of course that the one and only oil harbour and refinery on the south coast of Finland is in Porvoo-Sköldvik area east of Helsinki and all the main oil disasters sofar has happened outside the Porvoo-Sköldvik refinery and oil harbour!

It does not seem to be a very intelligent decision to place this large oil prepardness center somewhere, there no oil disasters are likely to happen nor has ever happened!?
Who is making all these extremely strange decicions?

Why is Tolkis deep harbour in Porvoo being sidestepped in this contest? There is a lot of work presently done to clear the area for this use, and the construction of the buildings for the center could be started very soon.

Should we do something...

Tuesday, February 14, 2006

There is a "funny" new law being applied in Finland!
This article on the local newspaper Uusimaa states that the number of oil spills detected in 2005 has increased by some 30%. This is just the number of confirmed sightings which are 48 in 2005.
One has to remeber that most likely there are at least as many not detected oil spills or even many more...
It is also said in this article that the Finnish government will start to apply a law from 1st April 2006, making it a fee for oilspills varying between about 4000-40000 €uros depending on how large the spill is! In the article they say that the spills seen in 2005 have been about 29 metric tons.

Instead of making as I would suggest a compulsory oil cleaning fee in the harbours which would make it necessary and compulsory to clean your tanks in the harbour, and then a massive penalty if you do it in the said waters! The penalty must be large enough to scare off these offenders!

Now one has to ask the following: How will the costs for the material and labour on the achieved oil spill be covered? Will 40000 €uros be enough as we know that it costs about 17-25 €uros/kg of heavy oil to be removed from the waters and the beaches? In my calculus this means that with 40000 €uros you can cover only 1600 kg of oil ie 1.6 metric tons. Not very much? Will the rest of these costs once again be covered by the tax payers money? I say hold your horses! This is getting once again all too easy! No way, the one who does the dirty work has to pay for the cleanup in FULL!

Should we do something?

What about co-operation? What about national TV? What about exchange of information? etc...
If the information on these disasters between neighbouring countries is of this kind, ( in this article in Swedish language Latvia is accusing Estonia not to have informed them about the disaster, three weeks after it happened, and the oil slick is moving down south into the Latvian waters ) no wonder that the HELCOM, ( The Helsinki Commission, or HELCOM, works to protect the marine environment of the Baltic Sea from all sources of pollution through intergovernmental co-operation between Denmark, Estonia, the European Community, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Russia and Sweden ) is not doing anything but having meetings and meetings... doing nothing practical, means nothing is done wrong! Or?

Will there be something done before the great oil disaster and hundreds of tons of crude or heavy oil in the Gulf of Finland or/and the Baltic Sea? This disaster is more likely to happen than not to happen, even the experts agree on this!

When will the preparation start to build the centers for oil disaster recovery and prevention?
These centers must be many and not too far apart, with enough material and well trained people to use the material and work with these issues. This is neither a cheap nor an easy task to do!

When will people really take these issues seriously and start to educate people how to fight this mess?
With tooth brushes and soap, cleaning stones on the beaches is not the modern way to do this kind of work... there is much more to it! The TV pictures today and lately from Estonia are pathetic only, no more.

Should we do something?

Who should do something? nr. 5, here it is...

Environmental Crimes To Do List for the EU Commission and Parliament:

  1. There must be no accidental washouts or spillages of oil,fuel or other pollutants from ships anywhere, ever.
  2. These environmental crimes always hit the unprotected. Animals and other wildlife cannot do anything to protect or clean themselves.
  3. The act of deliberately flushing ships' oil and fuel tanks or bilges should be classified as an extreme crime against the environment and wildlife, and should be punished most severely each time.
  4. The captain responsible for these environmental crimes should be guilty at law and be liable to a prison sentence of 3-5 years, cause: "extreme cruelty to animals".
  5. Ship owners should be required to pay a minimum fine of 1 million €uro for each of these crimes ( or more?).
  6. Ship owners should pay all costs involved in cleaning up the environment at such crime scenes. ( The estimated cost of such a clean-up is about 17-25 €uro/kg oil ).
  7. The EU Commission and Parliament must be lobbied to make the necessary changes in EU laws and regulations and also to establish a working surveillance system, to replace the current almost non-existent surveillance of the environment.
  8. The future scenario must be that these crimes will be punishable by both economic penalties and incarceration so that the fear factor alone will provide an incentive to put an end to these environmental crimes.

If there is any other way please let me know.…

Should we do something? Could this be the start?

Monday, February 13, 2006

Who should do something? nr. 4

There was some facts on national Finnish TV today, 13th of February 2006, about the process of cleaning birds and other oily animals, with ABsorbent by Mr. Jorma Jungell, in the Animal Cleaning Hospital of his design.
WWF representative stated that mr Jorma Jungel´s ABsorbent works fine and would have saved hundreds of birds in Estonia, as it did in 1989 in Alaska in the great Exxon Valdez disaster.

The last I have heard this year sofar from the national Oil Safety Board, that they had once more asked the National Enironmental Central of Finland if this kind of animal cleaning unit is really necessary?

So they do.... and the readiness for the next oil disaster seems to be no better than it has ever been.

goto: http://www.joresin.com to see what can be done!

Should we do something?

Who should do something? nr. 3

MTV3 news: 06.02.2006 18:44

Jo tuhansia lintuja kuollut öljyyn Virossa:

Viron luoteisrannikolta on löydetty tähän mennessä lähes 3000 öljyyn kuollutta lintua, kertoivat pelastustyöntekijät. Öljyn tahrimia elossa olevia lintuja on löydetty 750.

Paikallisen luonnonsuojelukeskuksen johtaja Kaja Lotman kertoo, että tavoitteena on löytää vielä elossa olevia lintuja ja siirtää ne sisätiloihin. Tallinnalaiseen kylpylään on kuljetettu sata lintua. Pelastustöitä tehdään 35 kilometrin pituisella rantakaistalla Harjun ja Laanen maakunnissa.

Töihin osallistui viikonloppuna yli 140 ihmistä. Jää ja pakkanen vaikeuttavat pelastustöitä. Öljyä on myös jään alla. Kuolleiden lintujen joukossa on joutsenia ja muuttolintuja. Merikotkille on viety kalaa rannan tuntumaan, jotta ne eivät ryhtyisi syömään öljyisiä lintuja.

Viron ympäristöviranomaiset arvelevat, että jostakin laivasta runsas viikko sitten päässyt tai päästetty öljy on surmannut noin 10 000 lintua. Viron ornitologisen seuran jäsen Vilju Lilleleht puolestaan arvioi, että jopa 35 000 lintua on saattanut kuolla.

English in brief: There are thousends of dead birds found in the water and shores in Estonia. People are trying to clean the oily birds with water and detergents, which procedure in this arctic cold conditions will kill most of the birds, since they cannot live and survive without their bodyfat, and so the help and effect is poor. Sea eagles are also a problem because they try to eat the oily birds and die themselves. Up to 35000 birds might have died.

Should we do something?