Sunday, February 26, 2006

How to act as a proper manager/official, what is important?

In this page I am sorry but you have to know Swedish and/or Norwegian to understand this way of doing problem solving of difficult matters, but as the consult says:
"If you as a manager or official get into a problematic corner ( which you have caused yourself, most of the times anyway ) , never forget to put the blame on somebody else, and you better figure that out in advance"! Never, ever, let anybody put the blame on you! Have your flight plan ready!

GOTO: the consult is never wrong, he might even teach you some new and useful ideas!

Here is some help in the Norwegian language: Norsk er ikke så enkelt, særlig ikke på farse- komedie- nivå.
"Tuklet" er imperfektum av verbet "å tukle" som betyr å gjøre noe ufornuftig med noe uten mål og mening. "Fikle" er et verb med omtrent samme mening, men mer fysisk; at man gjør noe med hendene uten mål og mening for eksempel "fikle med en knute" (uten å få den opp). "Fikle" med knappene i blusen eller andre knapper og spenner er jo ganske vanlig. Det går også an å "tukle" med knapper og slikt, men mer vanlig å "tukle" med kvinnfolk eller andre kompliserte saker.

"Søpla" er "soporna" på svenska og hører jo til vårt fagfelt selv om de fleste kolleger sier: "Søppel og septik er noe dritt !"

Hope you got it!

Have a nice day!

Should we do something?

No comments: