Tuesday, August 31, 2010

How about: IOEXUO International Oil Exploration and Utilization Organization

Olja, produkten som revolutionerade världen.
Har den blivit oss för mycket? Har oljebolagen och olje kartellernas makt blivit så stor att endast profit räknas?
För att inte tala om gröna värden, hur är det med "common sense" när man borrar efter olja? Var har alla normala försiktighetsåtgärder blivit?
Eller har man , läs =stora internationella oljebolagen, betalat alla politiker så mycket att "it does not matter" och alla kör helt sin egen agenda?
Vore det tid för ett IAEA som på kärnbränsle-reaktor sidan ha en världsomspännande organistaion (IOEXUO International Oil Exploration and Utilization Organization), som alltid har sista ordet enligt en global överenskommelse? Tex att bekämpningsmaterial och metoder finns, att utbildning finns som kan hjälpa att fatta de svåraste beslut, även för politiker! Vad kan lilla jag ,du ,vi göra?

Skulle någon borda göra något nångång, så att alla inte bara....