Monday, August 03, 2009

Why is man so stupid? Why not prepare for the future?

The only thing that is good for the birds is to use ABSORBENT in the method and way described at the site: http://www.powdersorb.com

This ABsorbent powder was used i Alaska in 1989-91 succesfully to help birds and other animals.

All other methods and detergents specially are most dangerous for the animals and usually kills them.

Why not use the knowledge that is available? Why not prepare for the next disaster?

Someone should really do something!

Är detta dagens metod??? Vem tror på riktigt att dessa fåglar räddas???

Detta har skett, vad gör myndigheterna för att minska lidandet?

Vad pågår här? Är detta med vett och vilja man verkligen inte förstår bättre, när har fåglarna lärt sej läsa och spelar det någon roll?? Ministern borde lära ej först vad det är fråga om, att smutsa händerna är inte ett prov på civilkurage eller att man skulle förstå detta!!!

Att skjuta fåglarna vore det ända barmhärtiga ifall man inte vet vad man sysslar med!?

Brenningene var brune av olje på Mølen lørdag. Nå frykter Kystverket at oljen vil drive ut i sjøen og så komme innover land igjen. FOTO: OLAV URDAHL

Oljesølet kan gjøre dobbel skade

Kystverket frykter at den varslede vinddreiningen vil føre til at olje som har rammet Telemark- og Agder-kysten, vil drive ut i sjøen for så å komme tilbake.
Les også:


Natt til fredag forliste det Panama-registrerte lasteskipet Full City utenfor Langesund i Telemark. Skipet inneholdt rundt 1120 tonn olje, og selv om man er usikker på hvor mye olje som har lekket ut har hendelsen allerede blitt beskrevet som en miljøkatastrofe.

Frykter vindretningen

Værvarselet for mandag gir imidlertid Kystverket nye utfordringer.

- Det er varslet at vinden vil dreie til nordøstlig retning. Dermed risikerer vi at den oljen som har slått innover land, vil trekk ut i sjøen og forurense nye eller allerede rammede områder, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Eide Kjærås i Kystverket til Aftenposten.no.

Oljesølet har blant annet påført fugler store skader. FOTO:HANS O.TORGERSEN.

Hun opplyser at vinddreiningen gjør det til en hovedprioritering å sperre oljen inne langs skjærgården.

- Dette er en utfordring for oss, og vi jobber nå intenst for å hindre en remobilisering av oljen. I de områdene det er mulig bruker vi lenser for å få kontroll på oljen, sier Kjærås.

Kritikk

Det er flere vernede områder, samt sjøfuglreservat, i og rundt Langesund, og en mengde fugler har blitt tilsølt av olje.

- Selv om vi tidligere har hatt store utslipp andre steder i landet, gjør den tette bebyggelsen at folk vil bli kraftig påvirket av denne ulykken. Derfor er dette oljesølet trolig det verste vi har sett her til lands, sa leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv Oddekalv, til Aftenposten.no fredag.

«Dermed risikerer vi at den oljen som har slått innover land, vil trekk ut i sjøen og forurense nye eller allerede rammede områder.» Ane Eide Kjærås, kommunikasjonsrådgiver i Kystverket

Kystverket har fått kritikk for å ikke ha reagert raskt nok etter ulykken, og for å mangle en skikkelig beredskapsplan.

- Det er veldig, veldig ille at kommunene og Kystverket ikke har kapasitet til å beskytte skjærgården. Det er ingen god løsning å la oljen gå på land, for så å rydde opp i ettertid, sa marinbiolog Per Erik Schulze i Naturvernforbundet til Aftenposten søndag.

Utilgjengelige områder

Stråholmen, Mølen og Rognstranda har høyeste prioritet hos Kystverket ettersom dette er spesielt miljøsårbare områder.

- Selv om vi gjør alt vi kan for å begrense oljetilsølingen er det et problem at noen områder ligger utilgjengelig, og at lenser derfor ikke har noen effekt, sier Kjærås.

Statsmeteorolog Oddvar Jensen bekrefter at det mandag er varslet bris fra nordøst.

Skal få bedre oversikt

Mandag planlegger Kystverket å ta en ny flygning over de rammede områdene.

Dårlig sikt har imidlertid ført til at flygningen er utsatt.

- Planen er at et helikopter skal ta nye bilder ved 13-tiden, sier Kjærås.

Nødlossingen av gjenværende olje om bord på "Full City" kom i gang søndag. FOTO: KYSTVERKET

Les flere innenrikssaker fra Aftenposten her

This is the daily issue, why the hell are we not prepared EVER???


Vi ser oljen komme, men hvor er lensene?- Vi står og ser oljen nærme seg fjæresteinene. Hvorfor i all verden legger de ikke ut lenser? Oljekatastrofen ved Langesund viser at beredskapen er altfor dårlig, mener Naturvernforbundets marinbiolog Per Erik Schulze.
Les også:

På odder og i viker har hyttefolk og fastboende i Langesund- og Kragerø-skjærgården i to dager stått og sett oljen komme, og vært frustrert over at det ikke er lagt ut lenser langs land slik at sølet ikke treffer fjæresteinene.

- Folk stusser over at det ikke ble gjort noe da oljen kom flytende inn her, sa en av dem, Katja Aarflot på Valle, til Aftenposten.no lørdag.

- Været og omfanget av dette gjør at vi ikke kan skjerme store områder, svarte beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.

Det holder ikke, mener marinbiolog Per Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Etterlyser lenser og ledelse

- Akkurat nå (kl. 18 søndag, red. anm.) ser vi oljeflak og -klumper i sjøen mellom Valle på fastlandet og Stråholmen nord for Jomfruland. Det skulle vært strukket lenser fra fastlandet og ut langs Vågøy, Langøys østspiss, Arøy og utover i Jomfrulandsrenna. Men de lensebåtene vi ser nå, ligger lenger ute, sier Schulze på telefon til Aftenposten.no.

- Det er veldig, veldig ille at kommunene og Kystverket ikke har kapasitet til å beskytte skjærgården. Det er ingen god løsning å la oljen gå på land, for så å rydde opp i ettertid. Denne situasjonen viser tydelig at beredskapen er altfor dårlig, mener marinbilologen.

Han etterlyser også kursing og ledelse av de mange hytteeiere og fastboende som i to døgn har renset strender på egen hånd.

Les mer under bildet.

Nødlossingen av gjenværende olje om bord på "Full City" kom i gang søndag. FOTO: KYSTVERKET

- Har tømt Norge for lenser

Det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA) i Telemark jobber for fullt med å få på plass både lenser og organisert frivillig-innsats.

- Vi har tømt Norge for lenser og henter flere fra Spania. Men lensenes plassering er ikke så opplagt som mange kanskje tror. Det er stort apparat i sving for å bestemme riktige posisjoner, sier utvalgets pressetalskvinne Vivi Sævik i IUA Telemark.

- Naturvernforbundet etterlyser kursing og ledelse av frivillige?

- 65 frivillige har meldt seg på vår publikumstelefon. Vi registrerer dem, men det tar noe tid før de får tilbakemelding. Årsaken er at vi må inngå en kontrakt med hver enkelt og få dem forsikret slik at det formelle er i orden om de skader seg under arbeidet, sier Vivi Sævik.

Porsgrunn kommunes hjemmesider finner du en oversikt over hva som gjøres av arbeid langs telemarkskysten, område for område.

Vil du tipse om oljesøl, ha oppsamlet olje bortkjørt eller melde deg til innsats? Da ringer du hit:

  • Vestfold: 98 26 30 41
  • Telemark: 35 93 10 00
  • Aust-Agder: 90 75 00 31

- Begrenset effekt

beredskapsdirektør Johan Marius Ly. FOTO: KYSTVERKET

Kystverket har ingen planer om å legge lenser rundt hele øyer i Kragerø-skjærgården.

- Vi har lagt ut skjermelenser flere steder for å hindre at oljen går på land. Men værforholdene kan fort gjøre at lensene mister effekt, og vindretningen kan snu slik at oljen beveger seg bort fra områder man har brukt store ressurser på å skjerme. Derfor er det ikke hensiktsmessig å legge ut kilometer på kilometer med lenser, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket til Aftenposten.no.

Endel av den oljen folk ser ute på sjøen, er dessuten ikke så farlig som de tror, poengterer han:

- Mye av det er tynn oljefilm som det ikke er bryet verdt å hente opp. Man må opp i fly eller helikopter for å se hvilke flak som er tykke, og det er dette vi nå gjør. Vi konsenterer innsatsen om å skjerme av og hente opp de tykke oljeflakene som vil kunne gjøre stor skade, sier Ly.

Kystverket gir daglige oppdateringer om oljeryddingen på sine hjemmesider.

Les også:

Naturvernforbundet etterlyser sperrelenser som fanger opp oljen før den når land. Bildet er tatt søndag. FOTO: KYSTVERKET
På forsiden nå FORLISET I LANGESUND