Saturday, March 11, 2006

Lamor exporterar utrustning, vad har vi här hemma? Lamor Corp. exports large amounts of equipment, what do we have here?

Originalet skrivet i Borgåbladet av Jaenette Björkqvist 2006-03-10, se sidan:

BBL idag 11.3.2006: press here

På måndag 13 mars åker långtradare med den första heltäckande oljebekämpningsutrustningen iväg från industriområdet i Borgå. Färdens mål är Köpenhamn där utrustningen ska finnas klar ifall det värsta inträffar: en oljekatastrof på Östersjön.

BORGÅ.
En oljebekämpningsutrustning i Köpenhamn och en i Tolkis ( Tolkis är en så länge endast på ritbordet!!! ds). Lamor och dess underleverantörer i Borgå har haft bråda tider, men på måndag lastas äntligen den första heltäckande oljebekämpningsutrustningen in i långtradarlasten och körs iväg till Danmark.


Oljebekämpningsberedskapen som nu byggs upp för Östersjön är en del av det EU-program för förbättrad maritim säkerhet som kommit igång efter några ödesdigra oljeolyckor i EU-området. European Maritime Safety Agency (EMSA) konkurrensutsatte för ett par år sedan fyra områden där man anser att det behövs en bättre beredskap också för allvarliga oljekatastrofer. Ett av dem var Finska viken och Östersjön.
Det handlar om lösa enheter som vid behov kan fästas på fem vanliga kommersiella oljefartyg med en kapacitet på mellan 1 800–10 000 kubikmeter. Skulle en stor oljeolycka inträffa kommer oljefartygsflottan småningom att ha en total insamlingskapacitet på 30 000 kubikmeter.

– Det är hundratals gånger billigare att få bort oljan till havs jämfört med då den redan nått land, säger Pekka Eskelinen på Lamor Corp.

"Risken för oljeolyckor utanför Finlands kust ökar i takt med att oljetransporterna ökar"= Det är ju vad denna BLOG handlar om, egen kommentar!

År 1995 fraktades det 20 miljoner ton olja i Finska viken. I fjol, tio år senare, fraktades det 125 miljoner ton och mängden är på uppgång. Riskerna med den ökade trafiken – 200 oljetankers per dag – syns också i antalet utsläpp. I fjol rapporterade miljöministeriet om 48 utsläpp, vilket är 12 fler än året innan. Över hälften av utsläppen inträffade i Finska viken. ( Se kartorna nedan ,ds ).

Riskkalkyler ger desutom vid handen att sannolikheten för en oljekatastrof som involverar mer än 10 000 ton olja ökar med 35 procent för Östersjön och 100 procent för Finska viken fram till år 2015.

English in brief: This is a good start for the whole Baltic region to have a type of EAC ( see below ), in Denmark, but one EAC is an absolute must here in the Porvoo-Neste oil refinery area, for the ever increasing transports on the Finnish Gulf from Russia to Finland, Estonia and further west. This center must be done now immediately! /brief always by myself.

Should we do something?

No comments: