Sunday, January 28, 2007

Norway: there are many birds dying, nothing is done about that!? Could we and should we?

Bergens Tidende, btno:


Mange sjøfugl skadet

FUGLER: En rekke sjøfugl er tilgriset eller døde etter oljekatastrofen. Dette bildet er fra Hellesøy i Øygarden.MMS-FOTO: TORSTEIN BUSCH HJELME

Ingen har fullstendig oversikt, men det er helt klart at et stort antall sjøfugl er døde eller skadet av oljesølet.


Publisert: 15. jan. 2007, 06:00
Oppdatert: 15. jan. 2007, 06:33

Miljøvernsjef Terje Aasen ved fylkesmannens miljøvernavdeling konstaterer at mange sjøfugl er blitt så tilsølt med olje at de har dødd og sunket.

– På Herdla er det funnet et 20-talls måker og 10 ærfugl som er tilsølt med olje. Fuglene var i stand til å fly, men vi regner med at noen av dem kommer til å styrke med. Oljen ødelegger isolasjonsevnen i dun og fjær, og i det kalde været vil de fryse i hjel, sier Aasen.

Vi har vært veldig bekymret for at oljen skal nå strendene ved fuglereservatet på Herdla. Dette er et særdeles viktig beiteområde for en rekke sjøfuglarter. Oljetilgrising her vil gjør stor skade på fuglene, sier han.

GRISERI: Kurt Oddekalv møtte Helen Bjørnøy og Dag Terje Andersen med en død lomvi, en truet fugleart.
Foto: Amundsen, Paul S.

– Til alt hell hadde vi frem til i går ettermiddag ikke registrert olje på strendene ved fuglereservatet. Vi er glade for at det ser ut til at vi har sluppet unna en miljøkatastrofe på Herdla, sier Aasen.

Han forteller at folk i avdelingen hans i dag skal ta seg ut til Fedje for å danne seg et bilde av hvordan sjøfuglene er rammet av oljeforurensningen.

Lokalkjente folk fortalte til BT i går at det er observert et stort antall oljeskadet fugl mange steder utenfor land hele Fedje rundt. Sjansen for at disse fuglene fryser i hjel, er overhengende.

Kurt Oddekalv viste frem en død lomvi til to ministerne som kom på Fedje-besøk i går. Lomvi er en truet fugleart. Oddekalv sa han hadde funnet fuglen tilsølt av olje i sjøen utenfor hytten hans i Solund, på nordsiden av Sognefjordens utløp.

Biolog Karen Tvedt som er ekspert på vasking av oljeskadet sjøfugl, sa i går at det var kommet signaler om at Kystverket er villig til å betale for vasking. Dermed håper hun det komme i gang organisert vasking av sjøfugl.

RYDDER: Jakob Hernar fra Lindås og Meland brannvern driver oppryddingsarbeid i Sildevågen på Fedje. Hernar var også med på oppryddingsarbeidet etter Rocknes-forliset.

Foto: PÅL A. MÆLAND (MMS)

Now about this and the future: Are we not really responsible for this kind of disasters and is it not our responsibility to:

1. prevent them from happening, ie having proper ships and captains? Having laws that gives penalties so high they really matter! The one who makes /creates the disaster should pay 100% for cleanup, everytime, even if it means going out of business!

2. If we fail and the disaster still happens, then we must have the best possible equipment to clean up the mess we have created? I believe our responsibility is there and we should do everything we can no matter what the cost is.

We should really do something, now.

No comments: